The “Boneless” Saint from Baku: Muslim Pilgrimage in a Secular City

Section: 

Darieva, Tsypylma (2016) “The ‘Boneless’ Saint from Baku: Muslim Pilgrimage in a Secular City”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 34(2): 203-225. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-2-203-225

Publication