«Praying Youth» as a Subculture of the Kabardino-Balkar Society

Section: 

Takova, Aleksandra (2016) “‘Praying Youth’ as a Subculture of the Kabardino-Balkar Society”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 34(2): 255-280. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-2-255-280

Publication