From «Folk Religiosity» to «Lived Religion»: Terminological Debate within the Polish Anthropology of Religion

Section: 

Niedźwiedź, Anna (2016) “From “Folk Religiosity” to “Lived Religion”: Terminological Debate withinthe Polish Anthropology of Religion”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 34(3):172-188. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2016-34-3-172-188

Publication