Vyacheslav Karpov

Professor of Sociology at Western Michigan University (USA). v.karpov@wmich.edu