Gender Discourse Transformation within Contemporary Catholicism

Section: 

Zhuravlev, Denis (2018) “Gender Discourse Transformation within Contemporary Catholicism”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 36(2): 77–104. DOI: http://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-2-77-104

Publication