A Typology of Interreligious Dialogue: Analysis of Existing Approaches

Section: 

Melnik, Sergey (2018) “A Typology of Interreligious Dialogue: Analysis of Existing Approaches”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 36(4): 87–118. DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-4-87-118

Publication