Buddhist Revival and Buddhist Community Construction in Contemporary Buryatia

Section: 

Badmatsyrenov, Timur, Rodionov, Vladimir (2020) “Buddhist Revival and Buddhist Community Constructing in Contemporary Buryatia”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 38(1): 62-85. DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2020-38-1-62-85

Publication