What Is Esoteric? Methods in the Study of Western Esotericism

Section: 

Versluis, A. (2013). "Chto takoe ezoterika? Metody issledovaniia zapadnogo ezoterizma" [What Is Esoteric? Methods in the Study of Western Esotericism], Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 31(4): 11-35.

Publication