The Origins of Gerald Gardner’s Views on Witchcraft

Section: 

Panin, S. (2013). "Vozzreniia Dzheral'da Gardnera na 'vedovstvo' i ikh istoki" [The Origins of Gerald Gardner’s Views on Witchcraft], Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 31(4): 184-202.

Publication