The Reception of Gnostic Ideas in Russian Literature of the Early 20th Century

Section: 

Rychkov, A. (2013). "Retseptsiia gnosticheskikh idei v russkoi literature nachala XX veka" [The Reception of Gnostic Ideas in Russian Literature of the Early 20th Century], Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 31(4): 223-246.

Publication