Mapping Imagination on the Borders of Science: Quest for Universal Unity at the Turn of the 19th — 20th Centuries

Section: 

Razd'iakonov, V. (2013). "Kartografirovanie voobrazhaemogo na granitsakh nauki: poisk universal'nogo edinstva na rubezhe XIX i XX stoletii", Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 31(4): 297-312.

Publication