Tserkov’, gosudarstvo i obshchestvo v stranakh vostochnogo khristianstva (tematicheskaia podborka) [Church, State and Society in Countries of Eastern Christianity (Thematical Issues)] (2013), Pro et Contra 3 – 4 (59), 5 (60)