On Bryan S. Turner’s Anti-Orientalist Sociology of Islam

Section: 

Ragozina, S. (2015) “On Bryan S. Turner’s Anti-Orientalist Sociology of Islam”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (1): 297 – 310.

Publication