History of Ecumenism: The Forgotten Early Period

Section: 

Seleznyov, N. (2015) “History of Ecumenism: The Forgotten Early Period”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (2): 161-181.

Publication