The Vows of Socialism: A Transformation of Religious Holidays in Rural Nechernozemye in mid-1940s — early 1960s

Section: 

Kometchikov, I. (2015) “The Vows of Socialism: A Transformation of Religious Holidays in Rural Nechernozemye in mid-1940s — early 1960s”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33 (2): 238-261.

Publication