Religious Identity of Immigrants from ex-USSR in Israel

Section: 

Khanin, Vladimir (Ze’ev) (2015) “Religious Identity of Immigrants from ex-USSR in Israel”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 33(3): 255-290.

Publication