Wolfhart Pannenberg’s Theology of History

Lavrentiev, Andrey (2015) “Wolfhart Pannenberg’s Theology of History”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 33(3): 345-360.

Publication